Intuïtieve Coaching

 

We kunnen niets veranderen,
tenzij we het aanvaarden.
Veroordeling bevrijdt niet,
maar onderdrukt.
- C.G. Jung

 

Niets wat we ons ooit
hebben voorgesteld
ligt buiten onze macht,
het ligt slechts voorbij
onze huidige zelfkennis.
- Th. Roszak

Wie ben ik?

Dit is de kernvraag waar veel mensen een antwoord op zoeken. Vaak wordt daarbij een verlangen naar een "groter" perspectief uitgesproken. Er ligt een vraag naar zingeving en nieuwe bezieling besloten, en is er een behoefte om het leven vanuit een breder (vaak "spiritueel" genoemd) perspectief vorm te geven.

Energie

Er is in de loop van de afgelopen decennia een nieuw bewustzijn aan het groeien over de mens als "energiesysteem". Daarin worden oude en nieuwe bronnen van informatie (weer) toegankelijk, die (als ze er niet al op vooruit lopen) overeenkomen met recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van energie, van licht en klank. De basisconcepten van de fysica en de essentie van spiritualiteit zijn, anders dan velen denken, innig verweven!

Wij ontvangen konkreet leiding die ons ondersteunt bij de stappen die wij voor onze ontwikkeling kunnen maken. We worden uitgenodigd om het grotere beeld te zien, en worden geholpen om de creativiteit en vervulling te realiseren die ons mensen toekomt.

Mijn eigen ontwikkeling voerde langs diverse scholen waarin wetenschappelijke, energetische en spirituele kennis werd geïntegreerd: ons lichaam, ons voelen en denken, is energie en onlosmakelijk verbonden met elke andere manifestatie van energie. En daardoor verbonden met elke andere vorm van bestaan, hoe klein ook, hoe complex ook.

Leerweg

Het werk dat we doen is héél "down to earth"! Het gaat om het oefenen van lichaamsbewustzijn, dat toegang geeft tot het waarnemen van ons zelf als (licht-)energie. We zijn die energie. Energie laat zich waarnemen in ruimte en vitaliteit. En waar deze niet z'n natuurlijke bedoeling kan volgen ontstaan opstoppingen, verknopingen die zich uiteindelijk laten zien in fysieke pijn.

Er wordt gewerkt vanuit het moment. Elke vraag die van belang lijkt kan daarbij tot uitgangspunt dienen.

In deze leerweg wordt ruimte gemaakt voor het op gang brengen van een helende stroom die zichzelf genereert als iemand zich daarvoor open stelt. Openstellen vraagt ontvankelijk zijn voor innerlijke leiding. De therapeut is daarin uitsluitend coach die meekijkt.

Ik Ben

Ons wezen omvat veel méér dan uitsluitend onze zogeheten persoonlijkheid: ons hoger Zelf, en onze Bron zijn onlosmakelijk daarmee verbonden en erin geïntegreerd. Het centrum vanwaaruit wij voortgaan is het "Ik Ben", waarop een ieder van ons aanspraak mag maken. Van hieruit kunnen we balans tot stand brengen in ons zelf en in het leven met anderen.

Welkom Kennismaking Therapieën Intuïtieve Coaching Therapeut Kosten Kontakt