Kennismaking

Bij zowel individuele psychotherapie als bij partnerrelatietherapie wordt in een aantal beginsessies geïnventariseerd wat u als een probleem ervaart en welke oorzaken daaraan ten grondslag kunnen liggen. Daarna wordt besproken wat de focus van de therapie zal worden, en welke aanpak nodig is. Als u daarmee akkoord gaat wordt dit uiteindelijk vastgelegd in een zogeheten behandelplan.

In deze fase kan u worden gevraagd een korte beschrijving van uw levensloop te maken. In een enkel geval zal een psychologisch onderzoek noodzakelijk zijn; hiervoor wordt u verwezen naar een collega. Als er medicamenteuze ondersteuning nodig is, gebeurt dit in overleg met uw huisarts of een vrijgevestigde psychiater.

Indien u een partner heeft, wordt deze in de loop van de intake uitgenodigd om mee te komen voor een kennismakingsgesprek.

Welkom Kennismaking Therapieën Intuïtieve Coaching Therapeut Kosten Kontakt